Liigu sisu juurde

Hajustootmine

Euroopa Komisjon on rõhutanud, et kuna vajadus paindliku ja tõhusa energiavarustuse järele üha kasvab ning hajatootmist ja sellele vastavat nõudlust tuleb kohandada, on vaja kooskõlastatud meetmeid, et võtta kasutusele nutivõrgud Euroopa, piirkonna ja kohalikul tasandil ning selleks tuleks nii taristu kui teenuste poolel kasutada ära sünergiat telekommunikatsiooni- ja energiaettevõtjate vahel, kes peavad tegema koostööd konkurentsi toetaval viisil.

Energiaühisused on tervitatavad energeetikaalase mitmekesisuse ja ettevõtluse arendamise seisukohalt. Energiaühisustel on perspektiivi, kuid kõik sellega seonduv tuleb hoolikalt läbi vaadata, et ühiskondlik kogukasu oleks maksimaalne.