Home

Home page slideshow

Latest article

Viimased artiklid

EURELECTRIC, mille liige on Eesti Elektritööstuse Liit, avaldas Euroopa elektritööstuste uue pikaajalise visiooni. See dokument ühildab elektrisektori tegevusi, mis aitavad kiirendada puhtale energiale üleminekut, kandes ise juhtrolli Euroopa majanduse dekarboneerimise protsessis, mis lähtub Pariisi kliimakokkuleppest. Tulevikuvisiooniga tugevdab elektritööstus oma kohustust investeerida puhtasse energiatootmisse ja muudesse üleminekut võimaldavatesse lahendustesse, mis aitavad oluliselt kiirendada CO2 heitkoguste vähendamist teistes sektorites, kasutades selleks tõhusamalt puhast elektrit.

2nd to 3rd latest articles

EURELECTRIC, mille liige on Eesti Elektritööstuse Liit, avaldas Euroopa elektritööstuste uue pikaajalise visiooni. See dokument ühildab elektrisektori tegevusi, mis aitavad kiirendada puhtale energiale üleminekut, kandes ise juhtrolli Euroopa majanduse dekarboneerimise protsessis, mis lähtub Pariisi kliimakokkuleppest. Tulevikuvisiooniga tugevdab elektritööstus oma kohustust investeerida puhtasse energiatootmisse ja muudesse üleminekut võimaldavatesse lahendustesse, mis aitavad oluliselt kiirendada CO2 heitkoguste vähendamist teistes sektorites, kasutades selleks tõhusamalt puhast elektrit.
Eesti Elektritööstuse Liidu raport analüüsib elektritarbimise kogukulu Eestis ning esitab ettepanekud selle vähendamiseks. Raportis võrreldakse elektritarbimise kulu selle komponentide kaupa. Erilise tähelepanu all on Eesti võrdlemine samas elektrituru piirkonnas asuvate riikidega. Eesti Elektritööstuse Liit on lisaks koostanud juhtumianalüüsid, võrreldes erinevate võrgutasude põhimõtete mõju konkreetsetele Eesti olulistele elektritarbijatele. Käesolev raport annab selge ülevaate elektri hinnakomponentide tõusu põhjuste kohta koos hinnanguga nende mõjust tööstustarbija elektrihindadele. Raport annab kvantitatiivse aluse energiapoliitika meetmete kujundamiseks Eestis, mille eesmärkideks on suurendada Eesti tööstuste konkurentsivõimet.
Rahvusvaheline konsultatsiooniettevõte Ernst & Young (EY) analüüsis sel kevadel Eesti põlevkivitööstuse arengustsenaariume. Analüüsist selgub, et Eestis täna kasutatav iga-aastane keskkonnamaksude mehhaaniline tõstmine takistab põlevkivitööstuse uuendamist. Meelevaldselt määratud ja lühikest aega ette teada olevad maksud tekitavad ülemäärase riski, mis vähendab investeeringuid, mistõttu vähenevad töökohad ja seejärel kahaneb ka põlevkivitööstusest teenitav riigitulu. Peamised järelduse on järgmised: • Järgmise 10 aasta jooksul tuleb uuendada 75% tänasest põlevkivitööstusest. • Investeerimisotsusteks peavad keskkonnatasud olema ette teada vähemalt 10-15 aastat. • Investeerimiskindlus tagab töökohad Ida-Virumaal ja tõstab tööstuse osakaalu SKPst 4-7%ni.