SMAGRINET – Euroopa Liidu Tarkvõrgu teadmiste kompetentsikeskus

SMAGRINET-is osaleb 9 organisatsiooni kuuest EL riigist: 6 kõrgetasemelist teadusasutust ja ülikooli ja Euroopa elektritööstuse esindajana Eesti Elektritööstuse Liit.

SMAGRINET-i strateegiline eesmärk: koolitada ja arendada välja teadlaste ja inseneride põlvkond, kes omavad uute energiatehnoloogiate arendamise, täiustamise ja juurutamise pädevust, et tulla toime energiasüsteemide ümberkujundamisetega.

SMAGRINET-i otsene eesmärk: luua tarkade võrkude kompetentsikeskus, mis võimendaks Euroopa ülikoolide suutlikkust energiaalaste teadusuuringutes, innovatsioonis ja hariduses ning laiendaks koostööd elektritööstuse, tarkade linnade/piirkondade ja muude oluliste ühiskonnaelus osalejatega.

SMAGRINET-i rakenduseesmärk: ajakohastada, arendada ja rakendada pädevusi ja kompetentse  programmi valdkonna teadusuuringute, uuendustegevuse ja hariduse edendamiseks energiasüsteemide ümberkujundamisel.

Eesmärgid saavutatakse 6 töörühma koostöö rakendamisega, millel on järgmised väljundid:

  • Koostöö ja teadmiste jagamise kompetentsikeskuse käitamine, intelligentse energiavõrgu põhiprobleemide ja juhtumite maatriksi määratlemine ja valideerimine, millega tegeletakse digitaliseerimise suutlikkuse suurendamise programmides;
  • 3 eesmärgi- ja juhtumipõhist moodulit (tarbijad, võrguühendused, hind ja ühiskond) magistrantidele, mida täiendab simulatsiooniseanss ja rahvusvaheline ettevõtjate liikuvus; 240 piloottudengit, kes saavad hariduse kahes katseetapis;
  • 3 lühiajalist (3 kuud) segaõppeprogrammi, mis tegelevad kiireloomuliste digioskuste vajadustega 720 osalejaga (240 igast sihtrühmast) kahes katseetapis;
  • Veebikoolitajate metoodilised käsiraamatud, 50 eksperti koolitavad õppe osana välja uued koolitajad ​​moodulite ja/või segaõppeprogrammide kopeerimiseks;
  • Levi- ja kommunikatsiooniprogramm, mis on suunatud vähemalt 100 energiakogukonnale, 5000 isikule seotud sidusrühmas ja üldsuse 100 000 isikule.

 

https://www.smagrinet.eu/

https://www.facebook.com/smagrinet/

https://cordis.europa.eu/project/id/837626